Частно училище с английски език – летящ старт за вашите деца

18/49

На детето ви му предстои кандидатстване за гимназия след седми клас. Това е време, изпълнено с много стрес и най-вече с взимане на решения, които могат да окажат огромно влияние в бъдещето му. Затова се опитвате да помогнете, като откриете възможно най-подходящото училище според желанията и интересите му.

Разглеждате заедно хиляди брошури за професионални, езикови и частни гимназии и колкото повече научавате, толкова повече ви допадат частните училища с английски език. Ако това е и желанието на детето ви, то ние ви поздравяваме за избора.

Защо все повече ученици избират да учат в частно училище с английски език?

  • Обучението, което предлагат този тип училища е изключително гъвкаво. Учениците могат да избират не само учебната програма според потребностите си, но имат право да избират учителя и наставника, който считат, че ще им е от най-голяма полза. Така, избирайки програмата си, гимназистите могат да се фокусират по-детайлно върху предметите, които ги вълнуват, да вникнат по-добре в преподавания материал и да се обучават с желание.
  • Учебният материал се преподава изцяло на английски, което помага на децата да подобрят и усъвършенстват този език. Езиковата подготовка, която получават е на толкова високо ниво, децата се научават не само да пишат, четат и говорят перфектен английски, но и дори да мислят на този език. Има и още. Освен английски, след 9 – ти клас в голяма част от частните училища предлагат и обучение по още две чужди езика. Това е много добра възможност за гимназистите да увеличат още повече възможностите си за кандидатстване в международни университети.
  • Също както в класовете от 1 до 7 – ми клас, и в частното училище с английски език класовете са максимум по 12 деца, което позволява преподавателя да отделя повече внимание на всеки ученик и да му помогне да се справи с материала, ако има някакви затруднения.
  • Една от основните цели на този тип учебни заведения е да възпитат знаещи, можещи и мислещи самостоятелно млади хора, които да могат да се реализират навсякъде по света. За да помогнат на всички свои ученици да се справят безупречно с разбирането на материала, след учебните занятия всеки ученик може да поиска допълнителни консултации от всеки един преподавател по всеки един предмет. 
  • Оценяването, което е въведено от частните училища с английски език се прави не въз основата на изпитване на дъска и получени оценки в бележника, а на непрекъснато оценяване от страна на преподавателя и външни тестове в края на всеки етап. По този начин децата се научават, че ако искат да преминат на следващия етап трябва да са подготвени във всеки един момент да отговорят на въпросите на учителя, без значение от предмета.
  • Почти всички частни английски гимназии работят в сътрудничество с водещи английски университети и следват утвърдените им практики. Това помага на гимназистите да се запознаят отрано с изискванията на международните университети и да насочат избора си към този, който отговаря на интересите им.
  • По време на обучението гимназистите могат да развиват своите интереси не само в клас, но и в редица извънкласни дейности. Към училища има разкрити много клубове, в които децата могат да се включат и да се изявят. И още нещо. Участието им в подобни клубове, било спортни, хуманитарни или други на по-късен етап може да им е от полза при кандидатстване в избраното висше учебно заведение.

В заключение

Обучението, което вашето дете може да получи в английското училище не само ще е на изключително високо ниво, но и след завършването ще получи IGCSE сертификат за дипломиране, който е признат от международния и английския образователен борд. А това означава, че детето ви ще е напълно подготвено да кандидатства и да бъде прието във всеки един водещ университет по света. Ако и това не е летящ старт?