Грешки при управлението на складово помещение

31/50
Грешки при управлението на складово помещение

Управлението на складово предприятие е сложен бизнес, със стотици различни фактори, които трябва да се вземат предвид. Глупаво ще е да кажем, че има един единствен начин, по който да ръководите бизнеса си. Остарелите складови процеси и процедури, може да намалят производителността и да повишат разходите. Съществуват някои общи принципи, които помагат за подобряване на ефективността и увеличаване на печалбите. Тъй като, складовата индустрия продължава да се развива и расте не само в България, ами и по целия свят, е необходимо да оптимизирате подхода на управление на предприятието. Особено ако искате да останете на предни позиции в тази конкурентна среда.

За да успеете да поддържате управлението на вашето предприятие на високо ниво и да гарантирате, че складовите ви съоръжения не генерират ненужни разходи по веригата на доставки, обърнете внимание на някои често срещани грешки, които ще разгледаме по-долу. Ако може да идентифицирате признаци, че някои от тези проблеми съществуват и при вас, се опитайте да ги коригирате. Ако от друга страна, вашият склад е освободен от такъв вид затруднения, добре е да ги вземете под внимание и да останете бдителни.

Не оптимизирате вашия инвентар за изпълнение на поръчка

Ако складовото ви помещение не е оптимизирано за изпълнение на поръчките, изнасянето на готовата продукция ще става все по-бавно. Времето е от съществено значение в складовата индустрия – колкото по-бързо вашият екип изпълнява поръчките, толкова по-бързо, те ще достигнат до клиентите. Ако помещението ви е разхвърляно и неорганизирано, вашите служители, ще изпитват затруднения при намирането на артикулите, което от своя страна ще забави процеса.

Подредете инвентара си според популярността, като държите най-често използваните продукти близо до зоната за изпълнение на поръчката. Всеки склад е добре да има схема за номериране на местоположението на стоките. По този начин, служителите ще могат да се ориентират по-лесно и бързо. Поддържайте пътеките между стелажите чисти, позволявайки на транспортните средства да се движат спокойно през съоръжението.

Сортирайте продуктите, като ги поставяте на подходящи за това места. Оформлението на вашия склад трябва да бъде оптимизирано за изпълнение на поръчките. Ако нещо е неизползваемо от служителите, променете го, за да подобрите успешно процеса на извършваната работа. Ако тепърва ще стартирате бизнес в тази област, изберете подходящото за вашата дейност помещение. Съобразете се с размера, местоположението и възможностите за складовото съоръжение.

Използвате хартия, вместо Баркод система

Неуспешното използване на технологиите и задържането на неефективните работни процеси на хартиен носител е грешка, обичайна за много от предприятията. Преминавайки към цифрово съхранение и предаване на информация, ще генерирате много по-голяма ефективност.

Инвестирането в Баркод система, обикновено е малко по-висок разход, но си струва въвеждането й. След като складовите операции се извършват с местоположения, баркодове на продукти и ръчни скенери, ще бъде възможно по-бързото изпълняване на поръчките, а и ще знаете точно какви запаси имате във всеки един момент и къде се намират те. По-важното е, че няма да стават толкова много грешки, когато наемете нови работници и те трябва да влязат за кратко време в процеса на работа. Чрез въвеждането на цифровата система, ще ускорите и автоматизирате дейностите в складовото стопанство, от което следва и повишаване ефективността на работата.

Не инвестирате в нови технологии и оборудване

Складовата индустрия се развива бързо, тъй като новите технологии променят начина на изпълнение на поръчките. В много предприятия, все още се разчита на ръчното манипулиране на повечето операции. Оборудване, като мобилни и автономни системи, сортиращи системи, машини за изпълнение на поръчки и проследяване на  инвентаризацията, помагат на складовите работодатели да подобрят ефективността на работното място, като същевременно намаляват грешките и разходите. Дори и в момента да не сте готови да инвестирате в нови технологии, все пак трябва да планирате бъдещия си бюджет за евентуални промени. Автоматизацията ще продължи да превзема складовата промишленост и е добре да сте подготвени.

Малко помещение и разпокъсана складова мрежа

Много често, наетото складово помещение не е подходящо, за извършвания процес – малка площ, малка вместимост, ниско равнище на механизация. Това затруднява и забавя работата на служителите. Когато наемате или купувате складово помещение, е добре да обърнете внимание на някои характеристики – дали има място, предвидено за офис, зона за подготвяне на поръчките, място за товаро-разтоварна дейност, паркинг и други.

Местоположението на склада не е подходящо

Местоположението на предприятието определя удобствата и разходите при използването му. От съществено значение е дали складът се намира в близост до главни пътни артерии, дали осигурява лесна транспортна връзка, дали ще имате много разходи при доставката на стоките и т. н. Комуникативното място е много важно и за набиране на персонал. Когато складът е на удобна за служителите локация, няма да има нужда да подсигурявате фирмен транспорт.

Когато избягвате тези грешки при управлението, вашият склад ще бъде добре позициониран да стане лидер в бранша, ще си изпълнява предназначението, като ви помага да разширите услугите и печалбите си.