Глобални перспективи: смартфон потребителите и мобилния маркетинг

49/49
Online shoping

Проучването „Глобални перспективи: смартфон потребителите и мобилния маркетинг”, поръчано и публикувано през юни 2011 г. от Google Mobile Marketing Association, показва доста интересни данни за това:

  • как смартфоните оформят потребителското поведение;
  • какъв процент от потребителите притежават смартфони, за какво и колко често използват своите устройства;
  • как рекламодателите интегрират мобилната стратегия в тяхната цялостна маркетингова стратегия;
  • какви печалби носят на рекламодателите инвестициите в мобилен маркетинг.

Изследването показва, че на ключовите пазари процентът на смартфон потребители е значителен, като в САЩ достига до 31% от населението. Процентното съотношение между потребителите, които сърфират в мрежата чрез мобилни устройства и тези, които използват декстоп компютър, постепенно се изравнява.

От друга страна, мобилните приложения стават все по-широко разпространени. Средностатистическия потребител в САЩ има инсталирани 23 приложения на своя смартфон, от които само 5 са платени. Средно на месец е използвал 10 от тях. Смартфон потребителите са запалени видео любители, влизат често в социалните мрежи и търсят локална информация. Още по-интересно е, че по-голямата част от тях предприемат действие в резултат на направено локално търсене. Процентът варира от 79% в Германия до 87% в САЩ. Офлайн действията, предизвикани от локално търсене, са широкомащабни – потребителите осъществяват покупка, разглеждат уебсайта на бизнеса или услугата, обаждат се по телефона, посещават обект или търсят неговото местоположението на карта и инструкции как да стигнат до него. Откроява се и тенденцията смартфоните постепенно да се превръщат в двигател на растеж на мобилната търговия.

Не по-малко интересна е частта от проучването, посветена на мобилните стратегии и дейности на рекламодателите. Все още е относително нисък процентът на компаниите, които са оптимизирали фирмените си сайтове за визуализация на смартфон – от 12% във Франция до 43% в Япония. Анкетираните са посочили, че мобилните версии на сайтовете привличат нови клиенти, увеличават трафика и стимулират потребителите по време на процеса на вземане на решение за покупка. Причините рекламодателите да инвестират в мобилен маркетинг са атрактивния рекламен формат, възможността да адресират определена демографска група , както и големия брой притежатели на смартфони. Бариерите са ограничен рекламен бюджет, липса на мобилна версия на фирмения сайт, несигурност относно това каквапечалба могат да донесат подобни рекламни усилия. За 65% от рекламодателите фокусът на мобилната стратегия е да таргетира потребителите на етапа на търсене на информация, в самото начало на процеса на вземане на решение за покупка.

Основните констатации и заключения от изследването са:

  • Бизнесът изостава в сравнение с потребителите по отношение на използването на възможностите на мобилните устройства. Това е значителна потенциална възможност;
  • Идентифицирането на бариерите пред по-нататъшния растеж на мобилния маркетинг на пръв поглед изглежда лесно;
  • Въпреки че мобилната революция се случва с различни темпове по земното кълбо, тя е видима навсякъде.