Приходите от мобилни приложения ще стават все по-важни за операторите

47/49
Businessman using smartphone

Очаква се през следващите няколко години мобилните оператори да генерират все по-малко приходи от традиционната си дейности за сметка на бързо развиващи се услуги като мобилен интернет, музика, телевизия и видео стрийминг, социални мрежи и услуги, базирани на местоположението.

Друга ясно изразена тенденция е нарастващата роля, която операторите ще играят в областта на плащанията за и чрез мобилни приложения.

Apple елиминира телекомуникационните компании и мобилните оператори от тяхната екосистема на мобилни приложения, понеже чрез платформата iTunes се осъществява директна връзка с милиони потребители от цял свят за консумиране и плащане на дигитално медийно съдържание. Но други играчи (Google, Microsoft, Nokia, RIM и Samsung) все още се нуждаят от посредник за таксуването и получаването на приходи при свалянето на приложения от техните платформи.

Ето защо плащанията за закупуване на приложения или за действия извършени чрез приложенията (in-app payments), включени в месечната сметка за мобилното устройство, ще позволят на мобилните оператори да получат дял от нарастващите приходи в този сегмент през следващите години. Компанията Infoma прогнозира, че делът на приходите от приложения оставащ за мобилните оператори ще нарасне от 10% за 2011 г. до 17% през 2016 г. Това ще бъде подкрепено от възможността доставчиците на данни и трафик да таксуват като посредници между създателите на приложения и потребителите им.

Според анализаторите интересни и практични алтернативи вече се появяват в страни като Русия, където специални платежни терминали по улиците позволяват на потребителите моментално да превърнат парите си в брой в електронни платежни средства, за да си закупят дигитална стока.

Очаква се също така мобилните оператори да увеличат дела си в приходите от приложения не само защото те ще действат като пряк канал за дистрибуция и закупуване на приложения, а и защото все повече ще се налагат като посредник даващ достъп до сваляния на приложения от други платформи.

Необходимостта от включване на различни плащания в месечната сметка за телефона е още по-ясно изразена в развиващи се пазари, където различните форми на електронни разплащания са по-слабо развити, и СМС плащанията са основен метод за закупуване на електронни услуги.

В развиващите се пазари е концентриран най-големият дял на абонати на мобилните оператори и тази пропорция ще се увеличава. Поради тази причина платформи за сваляне на мобилни приложения, които работят на принципа на таксуване чрез доставчика на трафик (мобилен оператор), са релевантни именно за развиващите се пазари. Примери за това са Nokia Store, Google Play и BlackBerry App World.

Informa прогнозира, че приходите от мобилни съдържание ще нараснат от $ 40.7 млрд. през 2011 г. до $ 131 млрд. през 2016 г. Това са само директните приходи от крайни потребители – без индиректните приходи като например рекламата.