Запор на сметка и лошо ЦКР

26/50
Запор на сметките

Всички сме чували, че когато един кредит е не изплащан, той води до последици. Термини, като запор, ЧСИ и изземване на имущество и т.н. са все неща, които предизвикват страх и объркване. Решихме обаче да ви разкажем  подробно за всяко едно от тези неща, за да сте напълно уведомени за процедурите и ако попаднете в подобна ситуация да успеете да действате акуратно. Нека да започваме.

Три страни по договора

На първо място, трябва да споменем, че когато теглите кредит, договорът, който подписвате е между вас и фирмата за бързи кредити. Когато обаче се стигне до съдебно производство и има решение от съда, тогава се включва и трето лице – частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Неговата длъжностна характеристика е да събира това, което фирмата кредитор не е успяла да вземе, на стойност равна на изтегления кредит. Той има правото да запорира сметките на длъжника, включително и тази, по която си получава месечното възнаграждение, както и да изземе имуществото му.

Върху какво се налага запор?

Запорът е вид забрана да теглите парите, които получавате по сметката си. Тоест, той се налага само към сметките, които притежавате. В това число влизат всички сметки, които дадено лице притежава – лични, фирмени, такива, по които идват приходи от бонуси, граждански договори или премии. Интересен факт е, че запор не може да се наложи над минималната заплата. Тя остава несеквестируем минимум, под който не се минава.

Като част от процедурата по запора, частният съдебен изпълнител изпраща запитване към работодателя на длъжника. Работодателят е длъжен да отговори каква заплата получава длъжникът и колко точно взема над минималната заплата. Частта на работодателя е само информативна.

Към несеквестируем минимум спадат и всички видове социални помощи, майчинство, пенсии и болничните.

Интересен е случаят, когато длъжникът има вече 1 запор и му бъде наложен втори или трети. Тогава и този длъжник се води с лошо ЦКР и обикновено се разглежда, като неблагонадежден за отпускане на кредит от много финансови институции. Отново не се пада под минималната работна заплата и длъжникът ще продължи да я получава. За това пък, вторият или третият запор могат да си получат сумите, чак след изплащането на първия. Тоест, приоритет се дава на първите, а не на най-големите или на последните.

Празен джоб

Вече уточнихме, че минималната работна заплата е границата. Ако обаче длъжникът има деца, тази граница се вдига. Според българското законодателство, ако длъжникът получава голяма заплата, над 1000 лв. и няма деца, тогава половината от сумата се запорира. Ако обаче има деца, това се случва само с 1/3, тоест 300 лв.

Запорира ли се пенсия?

Пенсиите наистина са част от социалната политика на страната, но те могат да са и доста над минималния размер. В такъв случай, се запорира частта, която е над минимума. Когато се запорира заплата, частният съдебен изпълнител се свързва с работодателя, ако обаче предстои да се запорира пенсия, ЧСИ-то се свързва с НОИ. Именно към тази институция се подава заявление, че е необходимо пенсията на дадено лице да бъде запорирана. Те са и органът, който проверя какъв е размерът на пенсията и каква част от нея не може да бъде запорирана.

Какво е важно да знаем при запор?

Запорирането на сметките и изземването на личното имущество са много крайни мерки, които се налагат, при системно не изплащане на вноските по кредит. Това не се случва, ако се забавите с една вноска. Първо се минава съдебна процедура и излиза решение по делото, след това се назначава частен съдебен изпълнител и чак след това се стига до запор.

Ако сте изправени пред финансов проблем и мислите, че няма да можете да покриете вноските си по даден кредит, най-добре е да се свържете възможно най-рано с кредитната институция и да я уведомите. Има много варианти, в които да разрешите проблема. Възможно е да ви дадат отсрочка, да изплащате само размера на лихвата, да намалите вноските, да рефинансирате и да удължите периода на кредита. Важно е обаче и никога да не теглите кредит, когато знаете, че няма да можете да си позволите да го изплащате в бъдеще.